วิธีการชำระเงิน

July 17, 2014
/ / /
 •  ชำระเงินค่าอบรม

   ค่าอบรม คนละ 8,000 บาท
  1.  เคาน์เตอร์การเงินของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทั้ง 2 วิทยาเขต
        –  วิทยาเขตกล้วยน้ำไท แผนกการเงิน อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ ชั้น 1
        –  วิทยาเขตรังสิต แผนกการเงิน อาคาร A3 ชั้น 1
  2. โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
        เลขบัญชี 117 – 302 – 1138
        ธนาคารกรุงเทพ สาขา กล้วยน้ำไท
  •  สามารถส่งสำเนาใบเสร็จการชำระเงินมาที่ e-mail :    ccdabangkok@gmail.com หรือมายื่นสำเนาได้ที่ห้องพัก
   .อาจารย์ ชั้น 3 อาคาร C4 Center for Cinematic and Digital Arts

  •  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 – 9020299 ต่อ 2430

  Comments are closed.

  • About Us

   ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

   อ่านต่อ

  • Gallery

   00593906 BU-01 (37)_resize BU-01 (11)_resize bu-000 (11)_resize bu-000 (87)_resize bu-000 (90)_resize bu-000 (83)_resize bu-000 (3)_resize BU-05 (11)_resize DSC_6158 P1050722 P1050739
  • Newsletter