วิธีการชำระเงิน Online finishing with Smoke

July 15, 2014
/ / /

ชำระเงินค่าอบรม Online finishing with Smoke

  นักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ             คนละ    15,000  บาท
  บุคคลทั่วไป                                                             คนละ    18,000  บาท
  1.  เคาน์เตอร์การเงินของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทั้ง 2 วิทยาเขต
        –  วิทยาเขตกล้วยน้ำไท แผนกการเงิน อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ ชั้น 1
        –  วิทยาเขตรังสิต แผนกการเงิน อาคาร A3 ชั้น 1
  2.  โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
                   เลขบัญชี 117 – 302 – 1138
                   ธนาคารกรุงเทพ สาขา กล้วยน้ำไท
   สามารถส่งสำเนาใบเสร็จการชำระเงินมาที่ e-mail :

ccdabangkok@gmail.com

   หรือมายื่นสำเนาได้ที่ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 อาคาร C4 Center for Cinematic and Digital Arts
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 – 9020299 ต่อ 2430

Comments are closed.

 • About Us

  ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

  อ่านต่อ

 • Gallery

  BU-02 (48)_resize BU-02 (64)_resize BU-02 (65)_resize BU-01 (15)_resize BU-01 (6)_resize BU-03 (2)_resize BU-03 (3)_resize bu-000 (26)_resize bu-000 (9)_resize bu-000 (4)_resize untitled-5 untitled-28995
 • Newsletter