วิธีการชำระเงิน Sound Recording for Film

July 26, 2014
/ / /

ชำระเงินค่าอบรม Sound Recording for Film

นักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ คนละ 6,000 บาท

บุคคลทั่วไป คนละ 7,000 บาท

1. เคาน์เตอร์การเงินของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทั้ง 2 วิทยาเขต
–  วิทยาเขตกล้วยน้ำไท แผนกการเงิน อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ ชั้น 1
–  วิทยาเขตรังสิต แผนกการเงิน อาคาร A3 ชั้น 1

2. โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เลขบัญชี 117 – 302 – 1138
ธนาคารกรุงเทพ สาขา กล้วยน้ำไท

สามารถส่งสำเนาใบเสร็จการชำระเงินมาที่ e-mail : ccdabangkok@gmail.com
หรือ มายื่นสำเนาได้ที่ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 อาคาร C4 Center for Cinematic and Digital Arts

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 – 9020299 ต่อ 2430

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (75)_resize BU-02 (54)_resize BU-01 (10)_resize BU-01 (33)_resize BU-01 (13)_resize bu-000 (90)_resize bu-000 (14)_resize bu-000 (9)_resize bu-000 (7)_resize P1050707 P1050722 untitled-10
  • Newsletter