วิธีการชำระเงิน Introduction to Maya

July 13, 2014
/ / /

ชำระเงินค่าอบรม Introduction to Maya

นักศึกษา ม.กรุงเทพ และ ศิษย์เก่า คนละ 7,500 บาท
บุคคลทั่วไป คนละ 8,000 บาท

1. เคาน์เตอร์การเงินของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทั้ง 2 วิทยาเขต

– วิทยาเขตกล้วยน้ำไท แผนกการเงิน อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ ชั้น 1
– วิทยาเขตรังสิต แผนกการเงิน อาคาร A3 ชั้น 1

2. โอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เลขบัญชี  117 – 302 – 1138
ธนาคารกรุงเทพ สาขา กล้วยน้ำไท

สามารถส่งสำเนาใบเสร็จการชำระเงินมาที่
e-mail : ccdabangkok@gmail.com หรือมายื่นสำเนาได้ที่ห้องพัก
อาจารย์ ชั้น 3 อาคาร C4 Center for Cinematic and Digital Arts

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 – 9020299 ต่อ 2430
( วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 09.00 – 17.00 น. )

Comments are closed.

  • About Us

    ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือ CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครบวงจร ภายในประกอบด้วยกลุ่มอาคารจำนวน 3 กลุ่ม

    อ่านต่อ

  • Gallery

    BU-02 (47)_resize BU-01 (4)_resize BU-02 (45)_resize bu-000 (105)_resize bu-000 (78)_resize bu-000 (11)_resize bu-000 (106)_resize bu-000 (84)_resize bu-000 (9)_resize bu-000 (69)_resize bu-000 (6)_resize P1050699
  • Newsletter