our courses

เหมาะสำหรับ editor ที่ต้องการต่อยอดในเรื่อง finishing เรียนรู้กระบวนการทำงานแบบผสมผสานไม่ว่าจะเป็น

  • compositing
  • motion graphic
  • color grading
  • และอื่นๆบน Smoke

เหมาะสำหรับ editor ที่ต้องการต่อยอดในเรื่อง finishing เรียนรู้กระบวนการทำงานแบบผสมผสานไม่ว่าจะเป็น

  • compositing
  • motion graphic
  • color grading
  • และอื่นๆบน Smoke

เรียนรู้การปรับแก้สีในงานภาพยนตร์ (Color Grading) ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน อัดแน่นเนื้อหาทั้ง ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เรียนรู้โปรแกรม DaVinci Resolve

เรียนรู้การ ปรับแก้สีวีดีโอ และภาพยนตร์ (Color Grading) และกระบวนการหลังการผลิต (Post Production Workflow) ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน อัดแน่นเนื้อหาทั้ง ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เรียนรู้โปรแกรม DaVinci Resolve ในห้องแลปและฝึกการใช้งานจริงในห้อง Color Grading รวม 3 วัน พร้อมแบบฝึกหัดศึกษาอิสระในห้อง Color Grading อีก 1 วัน

recent news