Directing for TVC

[one_third]

Directing for TVC.

เรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนการทำงานในการผลิตภาพยนตร์โฆษณา
ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความสำคัญและมูลค่าสูง ซึ่งประกอบด้วย
ขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีการทำงานเฉพาะด้าน
มีปัญหาและอุปสรรคมากมายต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์
ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตผนวกกับการเป็นผู้ประกอบการนำมาบูรณาการขับเคลื่อนผ่านขั้นตอนต่างๆ
ให้ออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ตอบเป้าประสงค์ทางธุรกิจได้ตามวัตถุประสงค์

ค่าใช้จ่าย

– นักศึกษาและศิษย์เก่า ม.กรุงเทพ คนละ 15,500 บาท

– บุคคลทั่วไป คนละ 18,000 บาท

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม 02 – 9020299 ต่อ 2430

 

B10_205

 

 

 

 

 

 

Untitled-4

Red_วิธีการชำระเงิน

 

 

[/one_third] [one_third]

Course Outline

Directing Televesion Commercial แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ

1.  Basic “Introduction of Directing Television Commercial”

2. Workshop “Directing Televesion Commercial Workshop”

Basic

 • เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานกระบวนการผลิตและกำกับภาพยนตร์โฆษณาเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำหนังโฆษณาอย่างละเอียด ตั้งแต่การรับโจทย์ การตีความ การเตรียมงาน การคุยกับเอเจนซี่ การทำพรีโปรดักชั่นกับลูกค้า การเตรียมการถ่ายทำ การถ่ายทำ การตัดต่อ การขายงานให้กับลูกค้า
 • สอน แนะนำ ถ่ายทอดประสบการณ์จากอาจารย์ผู้สอนผ่านรูปแบบการทำงานจริง พร้อมตัวอย่างต่างๆ

Workshop

 • เพื่อเรียนรู้ปฏิบัติในรูปแบบของการทำงานจริงโดยผู้เรียนจะต้องผ่านในทุกกระบวนการของการทำงาน
 • จะต้องเจอกับอุปสรรคต่างๆในแต่ละขั้นตอนเรียนรู้ที่จะนำเสนอกับผู้ร่วมงานต่างๆทั้งฝ่ายเอเจนซี่
 • ลูกค้าและทีมงานโปรดักชั่น
 • การเตรียมงานการถ่ายทำ และการถ่ายทำ จะทำโดยละเอียด เผชิญกับปัญหาต่างๆ
  ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตจริง การตัดต่อและทำเสียง ทำเสมือนจริง
 • มีการขายหนังให้กับลูกค้า จนกว่าจะผ่าน หรือ สามารถตกลงกันได้
  – อาทิตย์ที่หนึ่ง การรับโจทย์ การตีความ
  – อาทิตย์ที่สอง การเตรียมประชุมกับเอเจนซี่และพรีโปรดักชั่นกับลูกค้า
  – อาทิตย์ที่สาม การถ่ายทำ
  – อาทิตย์ที่สี่ การตัดต่อ และการขายงาน กับลูกค้า
  [/one_third][one_third_last]

Course Instructor

ประจิตพล ตั้งศรีตระกูล

การศึกษา :

 • ประกาศนียบัตร จาก UCLA Extension สาขาภาพยนตร์ และ โทรทัศน์
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ด้านการถ่ายภาพจากแผนกช่างภาพ เทคนิคกรุงเทพฯ

การทํางานปัจจุบัน :

 •  ผู้กํากับภาพยนตร์โฆษณา
 • ที่ปรึกษาบริษัท เกียร์เฮด จํากัด รับจ้างอิสระ พัฒนาบทภาพยนตร์ รายการทีวี โครงการต่างๆ
 •  ที่ปรึกษาด้านการผลิตรายการและภาพยนตร์ สอน ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การสร้างภาพยนตร์

ประสบการณ์ :

 •  20 ปี   ในการทําภาพยนตร์โฆษณา เคยร่วมงานกับเอเจนซี่และโปรดักชั่นชั้นนําของเมืองไทย ผลิต ภาพยนตร์โฆษณา มามากกว่า 400 เรื่อง
 • มีลูกค้าที่เคยร่วมงาน เช่น P&G / Unilever / Johnson&Johnson / Kao / Unicharm / Siam Cement / Honda / Philips / F&N /
 • Nestle / Thai Insurance / TOA / Unicef / Nisson / LG / SACICT
 • ปี 2549  ตําแหน่ง ผู้กํากับ นิทรรศการและภาพยนตร์ในงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๖๐ ปีแห่งการครองราชย์ที่สโมสรกองทัพเรือสําหรับราชอาคันตุกะที่เสด็จมาในงานและเปิดให้ประชาชนทั่วไปชมภายหลัง
 • ปี 2548 ตําแหน่ง ผู้กํากับ ภาพยนตร์สารคดี ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)      สําหรับใช้เผยแพร่ในต่างประเทศเพื่อส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย
 • ปี 2544 ตําแหน่ง ผู้กํากับรายการ ULTRAMAN LIVE SHOW ที่อิมแพ็คเมืองทองอารีนา จํานวน 20 รอบ
 • ปี 2443 ตําแหน่ง ผู้กํากับละครเฉลิมพระเกียรติ ทางโทรทัศน์กองทัพบทช่อง 5 เรื่อง “ถั่วแดงหลวง” [/one_third_last]