17,500฿19,000฿

เรียนรู้การปรับแก้สีในงานภาพยนตร์ (Color Grading) ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน อัดแน่นเนื้อหาทั้ง ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เรียนรู้โปรแกรม DaVinci Resolve

1,000฿

เรียนรู้การ ปรับแก้สีวีดีโอ และภาพยนตร์ (Color Grading) และกระบวนการหลังการผลิต (Post Production Workflow) ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน อัดแน่นเนื้อหาทั้ง ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เรียนรู้โปรแกรม DaVinci Resolve ในห้องแลปและฝึกการใช้งานจริงในห้อง Color Grading รวม 3 วัน พร้อมแบบฝึกหัดศึกษาอิสระในห้อง Color Grading อีก 1 วัน