17,500฿19,000฿

เรียนรู้การปรับแก้สีในงานภาพยนตร์ (Color Grading)
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน อัดแน่นเนื้อหาทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เรียนรู้โปรแกรม DaVinci Resolve

Clear
SKU: N/A Category: